Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czy Biblia jest dla wierzącego najważniejsza? [Film]

Czy Biblia jest dla wierzącego najważniejsza? Czy Dobrą Nowinę da się przekazać SMSem? Jak ewangelizować? - na te i inne pytania odpowiada ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski.