Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

PKF: Boże Ciało po wojnie (1945) [FILM]

Sceny ukazane w tym archiwalnym materiale są zarazem wstrząsające ale jednocześnie ukazują wiarę ludzi tamtych czasów. Bóg przechodzi obok nas, wśród gruzów miast, wszędzie tam gdzie jest pustynia i wielka susza.