Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, potocznie paulini (łac. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae, stosowany skrót: OSPPE) – zakon założony w roku 1215 (tak podaje Annuario Pontificio) lub 1250 na Węgrzech przez bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia. Nazwa zakonu wywodzi się od św. Pawła z Teb, pierwszego uznanego przez Kościół katolicki pustelnika. 13 grudnia 1308 kardynał Gentilis, legat papieża Klemensa V, nadał zakonowi w imieniu Stolicy Apostolskiej regułę św. Augustyna, a rok później zatwierdził pierwsze zakonne konstytucje.

Celem zakonu jest kontemplacja, modlitwa, pokuta, upowszechnianie kultu maryjnego oraz sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zawołanie zakonu brzmi: "Solus cum Deo solo" (pol.: "Sam na sam z Bogiem").

Zakon składa się w większości z polskich braci i ojców zakonnych, którzy są obecni we wszystkich prowincjach paulińskich na świecie. Zarząd generalny paulinów znajduje w Polsce przy ul. o. Augustyna Kordeckiego 2 w Częstochowie.

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika dał Kościołowi 1 kardynała, 2 arcybiskupów i 9 biskupów.

Herb ojców paulinów nawiązuje zawartymi na nim symbolami do tradycji podanej przez św. Hieronima opisującej dziewięćdziesięcioletni pobyt św. Pawła na pustyni.
Element herbuNawiązanie do tradycji pustelniczego życia św. Pawła (wg podań)
palma daktylowaśw. Paweł Pierwszy Pustelnik wytwarzał ubranie z jej liści
owoce tego drzewa stanowiły pożywienie dla świętego
kruk z bochenkiem chleba w dziobieptak ten codziennie przynosił połowę chleba świętemu
lwydwa lwy wykopały grób dla św. Pawła, w którym pochował go św. Antoni
Paulini zostali sprowadzeni do Polski przez Władysława Opolczyka z Węgier. Wydarzyło się to w latach 1367-1372.

Obecnie najbardziej znane klasztory paulinów w Polsce znajdują się w Częstochowie na Jasnej Górze oraz na Skałce w Krakowie, gdzie znajduje się także zakonne Seminarium. W Polsce ma swoją siedzibę także Kuria Generalna - naczelna władza Zakonu, na której czele stoi Generał Zakonu. W Żarkach Leśniowie znajduje się klasztor nowicjacki Zakonu. Zakon posiada też własną wyższą uczelnię, Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, znajdujące się przy klasztorze na Skałce w Krakowie.

Inne paulińskie placówki w Polsce to: Bachledówka k. Zakopanego (diec. krakowska), Biechowo k. Wrześni (diec. gnieźnieńska), Stara Błotnica (diec. radomska), Brdów (diec. włocławska), Częstochowa (par. św. Barbara), Leśna Podlaska (diec. siedlecka), Łęczeszyce (diec. warszawska), Łukęcin (diec. szczecińsko-kamińska), Oporów (diec. łowicka), Pauliny-Mochów (diec. opolska), Toruń (diec. toruńska), Warszawa, Wielgomłyny (diec. częstochowska), Wieruszów (diec. kaliska), Włodawa (diec. siedlecka) oraz Wrocław, Świdnica (diec. świdnicka)[3], Wągrowiec (diec gnieźnieńska).

Źródło: wikipedia.pl