Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Ks. Jan Kaczkowski o znaczeniu Tradycji oraz Mszy w rycie trydenckim

Fragment rekolekcji wielkopostnych wygłoszonych przez ks. Jana Kaczkowskiego u dominikanów w Łodzi.