Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Litania do św. Teresy z KalkutyKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Matko Tereso z Kalkuty,
Święta Matko Tereso, od młodych lat służebnico Boga,
Święta Matko Tereso, posłuszna woli Bożej,
Święta Matko Tereso, chwało stanu zakonnego,
Święta Matko Tereso, nauczycielko i wychowawczyni młodzieży,
Święta Matko Tereso, wzorze pobożności,
Święta Matko Tereso, rozmiłowana w ubóstwie Chrystusa
Święta Matko Tereso, nauczycielko pokory,
Święta Matko Tereso, przykładzie cichości,
Święta Matko Tereso, wzorze chrześcijańskiej dobroci,
Święta Matko Tereso, przykładzie chrześcijańskiej miłości
Święta Matko Tereso, wzorze miłosierdzia ewangelicznego,
Święta Matko Tereso, opuszczająca wszystko z miłości do bliźnich bezdomnych,
Święta Matko Tereso, matko sierot i ubogich,
Święta Matko Tereso, ucieczko opuszczonych,
Święta Matko Tereso, pociecho umierających,
Święta Matko Tereso, apostołująca przykładem życia,
Święta Matko Tereso, świetlany wzorze apostołów miłości,
Święta Matko Tereso, zdobywająca serca mocą miłości,
Święta Matko Tereso, spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,
Święta Matko Tereso, do głębi przejęta duchem Chrystusa,
Święta Matko Tereso, wyniszczona gorliwą służbą Chrystusowi w najbiedniejszych,
Święta Matko Tereso, czerpiąca nowe siły z modlitwy i Eucharystii,
Święta Matko Tereso, ciesząca się chwałą świętych w niebie,
Święta Matko Tereso, można orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami Święta Matko Tereso z Kalkuty.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego wypełnia wszystkie przykazania, spraw, abyśmy za przykładem świętej Matki Teresy pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na zaliczenie do świętych w Twoim królestwie. Amen.