Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Przemówienie Benedykta XVI do rzymskich seminarzystów (8.02.2013)

Wieczorem 8 lutego 2013 roku Benedykt XVI złożył tradycyjną wizytę w Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym, w wigilię wspomnienia jego Patronki, Matki Bożej Zawierzenia. W głównej kaplicy seminarium wygłosił «lectio divina», rozważając wersety 3-5 z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła. Papież przekazał także wychowawcom i alumnom seminarium duchownego przesłanie nadziei, mówiąc: «będąc chrześcijanami, wiemy, że przyszłość należy do nas, a drzewo Kościoła nie jest drzewem umierającym, ale drzewem, które rośnie wciąż na nowo».


Cały tekst przemówienia w języku polskim dostępny jest na stronie:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/lectiodivina_08022013.html