Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

W matni cyberświata [ks. Piotr Glas]

Internet, telefonia komórkowa i cyfrowa rozrywka zrewolucjonizowały sposób funkcjonowania ludzi XXI wieku. Ks. Piotr Glas przypomina, iż oprócz niezaprzeczalnych zalet związanych z postępem technologicznym, nie można bagatelizować faktu, iż ludzkość coraz bardziej uzależnia się od techniki i niepostrzeżenie traci wolność i sens istnienia.

Ks. Piotr w spotkaniu z młodymi ludźmi w większym stopniu poruszył temat rozpowszechnionej dziś aplikacji PokemonGo, obnaża jego prawdziwe oblicze, dokopuje się do źródłosłowu językowego samej nazwy Pokemon (poket - kieszonkowy monster-demon, stwór, bestia), przedstawia negatywne konsekwencje duchowe korzystania z tej aplikacji.