Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Juda Tadeusz


Św. Juda Tadeusz, Apostoł (I w.). Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu Ostatniej Wieczerzy
(14,22), św. Mateusz (10,3) i św. Marek (3,18). Juda był bratem Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezu-
sa. Jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Po Zesłaniu Ducha Świętego miał prowadzić mi-
sję w Edessie. Według innych źródeł apostołował w Mezopotamii, gdzie poniósłśmierć męczeńską razem
ze św. Szymonem. Patron diecezji siedleckiej, Magdeburga. Orędownik w sprawach beznadziejnych.
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szade lub w brązowo-czamym
płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż,
księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór.