Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Jan Maria Vianney o KościelePrawdziwy Kościół Chrystusowy poznajemy po czterech znamionach, które mu nadał  Chrystus  Pan.  Są  to  następujące  cztery  znamiona:  Kościół  jest  jeden, święty,  powszechny, czyli katolicki, i apostolski. Tylko Kościół rzymskokatolicki jest Kościołem  Chrystusowym, gdyż on jeden ma te wszystkie znamiona, które Chrystus Pan swojemu Kościołowi nadał. Chrystus Pan ustanowił Kościół, aby prowadził wiernych do zbawienia. Kościół prowadzi  wiernych  do  zbawienia  przez  swój  potrójny  urząd:  nauczycielski, kapłański i królewski.