Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Kalikst


Św. Kalikst I, papież, męczennik (+222/223?). Był niewolnikiem Karpofora, który dał mu wolność. Po
powrocie z zesłania w kopalniach na Sardynii został archidiakonem. Zarządzał cmentarzem przy Via Ap-
pia w Rzymie, który do dziś nosi jego imię. W 217 r. został wybrany papieżem. Jego pontyfikat trwał 5
lat. W tym czasie zajął zdecydowane stanowisko wobec herezji sabelianizmu i monarchizmu, które błęd-
nie interpretowały tajemnicę Trójcy Świętej, a także wobec schizmy Hipolita. Akceptował związki mał-
żeńskie zawierane między osobami wolnymi a niewolnikami. Umożliwił powrót do Kościoła chrześcija-
nom, których poprzednio wykluczano z pokuty kościelnej, pozostawiając ich sądowi Bożemu.
W ikonografii św. Kalikst przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z tiarą na głowie. Jego atrybutami
są: księga, kamień na księdze, pastorał.