Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Oto Serce które tak bardzo umiłowało ludzi (1996)

Orędzie przekazane Świętej Małgorzacie Marii Alacoque w Paray-le-Monial. Zdjęcia do filmu wykonano we Francji w 1996 roku. Film przedstawia wyczerpująco dzieje życia św. Małgorzaty, przebieg wizji Najświętszego Serca, historię Jego kultu oraz nabożeństwa 9 pierwszych piątków.