Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

DEKALOG Jana XXIIIJan XXIII* przeszedł do historii jako «Dobry Papież Jan» albo «Jan Dobry». Określenia te najlepiej oddają jego osobisty styl bycia i sposób sprawowania posługi: był człowiekiem promieniującym ewangeliczną dobrocią i Bożym pokojem. W wieku młodzieńczym (w swoim dzienniku duchowym) zapisał tekst, nazwany przez potomnych "Dekalogiem Jana XXIII"...
 
 
 TYLKO DZISIAJ postaram się wyłącznie żyć dniem dzisiejszym nie chcąc rozwiązywać za jednym   zamachem wszystkich problemów mego życia.

TYLKO DZISIAJ maksymalnie zatroszczę się o moją postawę być uprzejmym, nikogo nie krytykować ani tego nie pragnąć, nie uczyć karności nikogo poza samym sobą.

TYLKO DZISIAJ będę szczęśliwy w przekonaniu, że zostałem stworzony, aby być szczęśliwym, i to nie tylko w przyszłym świecie, ale również teraz.

TYLKO DZISIAJ przystosuję się do okoliczności, i nie będę domagał się, by to one przystosowały się do moich planów.

TYLKO DZISIAJ przeznaczę przynajmniej 10 minut na dobrą lekturę, pamiętając, że jak pokarm jest potrzebny dla życia ciała, tak dobra lektura potrzebna jest do życia duszy.

TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej coś dobrego i nikomu o tym nie powiem.

TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej jedna z tych rzeczy, których czynić nie lubię, a jeżeli moje zmysły czułyby się pokrzywdzone, postaram się, by nikt o tym się nie dowiedział.

TYLKO DZISIAJ sporządzę szczegółowy plan dnia. Może nawet nie wypełnię go dokładnie, ale go zredaguję. Będę się strzegł dwóch nieszczęść: pośpiechu i niezdecydowania.

TYLKO DZISIAJ będę wierzył niestrudzenie, nawet gdyby okoliczności mówiły co innego, że dobra Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na świecie nie było.

TYLKO DZISIAJ nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie ulęknę się radować pięknem i wierzyć w dobroć.
_____________________

*Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny. W 1904 został księdzem, ukończył studia z tytułem doktora teologii. W następnych latach pełnił funkcję sekretarza biskupa Bergamo i wykładowcy w seminarium. Sanitariusz i kapelan wojskowy w czasie I wojny światowej. W latach 1921–25 pracował w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie, wykładał w seminarium rzymskim. Od 1925 biskup i wizytator  apostolski w Bułgarii, Turcji i Grecji, od 1944 nuncjusz apostolski we Francji. Arcybiskup (patriarcha) Wenecji i kardynał od 1953. 

Wybrany na papieża w 1958, jego kandydatura pojawiła się jako rozwiązanie „przejściowe”. Nie przeszkodziło mu to dokonać zasadniczej reformy Kościoła na zwołanym Soborze Watykańskim II (1962–65). Dążył do odnowy i dostosowania Kościoła do współczesności oraz zwiększenia współpracy i dialogu z innymi wyznaniami. Sobór m.in. zreformował liturgię, zastępując łacinę językami narodowymi, wprowadził celebrowanie mszy przez księży „przodem do ludu”, odwołał ekskomunikę rzuconą na Kościół wschodni w 1054. W swych wystąpieniach Jan XXIII wielokrotnie nawoływał o utrzymanie pokoju na świecie. Nazywano go powszechnie „dobrym papieżem”. Uznał przynależność Ziem Zachodnich do Polski.

Kto ma serce pełne miłości, zawsze ma coś do dania.(Jan XXIII)