Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Anastazja z Dalmacji
Anastazja urodziła się w Rzymie w połowie III wieku, jako córka poganina i chrześcijanki. O jej życiu wiadomo niewiele. Została wydana za mąż za bogatego poganina, lecz pod pretekstem wymyślonej choroby zachowała dziewictwo. Miała męża okrutnika, który jej życie zamienił w piekło. Po jego śmierci zajęła się pomocą uwięzionym chrześcijanom. 
Przewodnikiem duchowym Anastazji był św. Chryzogon, który z polecenia cesarza Dioklecjana został uwięziony i skazany na śmierć za wyznawanie wiary. Wyrok został wykonany w 303 roku, w Akwilei. Św. Anastazja towarzyszyła mu do ostatnich chwil, po czym została uwięziona i wtrącona do więzienia w Sirmium. Po wielu torturach, została skazana na śmierć przez spalenie w Sirmium, w 304 roku.
Imię Anastazji wymienia się w Kanonie Rzymskim.
W V wieku relikwie świętej przeniesiono do Konstantynopola i złożono w specjalnie dla niej dedykowanej świątyni. W okresie późniejszym, jej głowę oraz prawą rękę przeniesiono do Monasteru Świętej Anastazji, znajdującego się niedaleko Świętej Góry Atos (Athos)
Obecnie sarkofag świętej znajduje się w katedrze św. Anastazji w Zadarze.
W ikonografii Anastazja przedstawiana jest z palmą w ręku, z mieczem, nożycami (jako symbolem cenzury) lub naczyniem na maść, a także na stosie albo przywiązana do pala.
Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 25 grudnia, natomiast w Cerkwi prawosławnej 22 grudnia/4 stycznia, tj. 4 stycznia według kalendarza gregoriańskiego.

Źródło: wikipedia.pl