Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Damien Lim: od pogaństwa do kapłaństwa

"Mój Bóg jest żywy", powiedziała mu przed laty pewna koleżanka ze szkoły. Damien był poganinem, a to zdanie zachęciło go do szukania Boga.


http://www.opusdei.pl/art.php?p=44417
Prócz tego wypełnianie powołania kapłańskiego — tym bardziej w czasach tak wielkiego braku księży — jest pracą tak absorbującą, że nie pozostawia czasu na podwójne zatrudnienie. Dusze odczuwają taką potrzebę obecności nas samych, aczkolwiek wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że nigdy nie jest dosyć naszej pracy. Brak jest rąk, czasu, sił. Dlatego mam zwyczaj mówić moim synom-kapłanom, że jeśli któryś z nich zauważyłby, że któregoś dnia zbywa mu czasu, tego dnia będzie mógł być zupełnie pewien, że nie zrealizował dobrze swojego kapłaństwa.
Rozmowy z prałatem Escrivá, 4

Kościół potrzebuje - i będzie zawsze potrzebował - kapłanów. Proś o to codziennie Trójcę Przenajświętszą za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.
-I proś, by byli radośni, operatywni, sprawni, by byli dobrze przygotowani i aby ochoczo poświęcali się dla swoich braci, nie czując się ofiarami.
Kużnia, 910

Kłamią, bądź mylą się ci, co uważają, że my, księża, jesteśmy samotni: czujemy się znacznie mniej samotni niż ktokolwiek inny, gdyż możemy liczyć na ciągłe towarzystwo Pana, z którym powinniśmy obcować nieprzerwanie.
- Jesteśmy rozkochani w Miłości, w Twórcy Miłości.
Kużnia, 38

Kiedy udzielał Komunii Świętej, kapłan ów miał ochotę wołać: daję ci Szczęście!
Kużnia, 267

Strzeżenie swego serca. - Tak modlił się ów kapłan: "Jezu niech moje biedne serce będzie zamkniętym grodem; niech moje serce będzie rajem, w który zamieszkasz; niech Anioł Stróż pilnuje go, mieczem ognistym i niech tym mieczem oczyści wszelkie uczucia, zanim się do nie dostaną; Jezu, opieczętuj moje biedne serce boską pieczęcią Twego Krzyża".
Kużnia, 412

Ów młody kapłan miał zwyczaj zwracać się do Jezusa słowami Apostołów: edissere nobis parabolam - wyjaśnij nam przypowieść. I dodawał: Nauczycielu: wlej w nasze dusze jasność swojego nauczania, aby go nigdy nie zabrakło w naszym życiu i w naszych czynach... byśmy mogli dawać je innym.
- Powiedz to Panu także ty.
Kużnia, 579

W ten sposób modlił się pewien kapłan w chwilach utrapienia: "Ześlij mi, Jezu, Krzyż jaki zechcesz: od tej chwili przyjmuję go z radością i błogosławię go całą mocą mojego kapłańskiego błogosławieństwa."
Kużnia, 775

Być chrześcijaninem, a w szczególny sposób być kapłanem - pamiętajmy, że wszyscy ochrzczeni uczestniczymy w królewskim kapłaństwie - oznacza znajdować się ciągle na Krzyżu.
Kużnia, 882

Jakże powinniśmy podziwiać czystość kapłańską! — To jest skarb. — Żaden tyran nigdy nie zdoła odebrać Kościołowi tej korony.
Drogra, 71

Wydaje mi się, że od nas duchownych wymaga się pokory uczenia się, by nie być w modzie, lecz aby być faktycznie sługami sług Bożych, przypominając nam ów krzyk Chrzciciela: illum oportet crescere, me autem minui (trzeba, by Chrystus urastał, a ja bym się umniejszał J 3,30) — by zwykli chrześcijanie, świeccy sprawiali, że we wszystkich środowiskach społecznych obecny będzie Chrystus. Misja przekazywania nauki, pomagania we wnikaniu w potrzeby osobiste i społeczne Ewangelii, odróżniania znaków czasu, jest i będzie zawsze jednym z podstawowych zadań duchownego. Lecz cała praca kapłańska winna być prowadzona w ramach możliwie największego szacunku dla prawowitej wolności sumienia: każdy człowiek winien w sposób wolny odpowiadać Bogu. Poza tym tego każdy katolik oprócz tej pomocy kapłana posiada również własne światło, jakie otrzymuje od Boga, łaskę stanu, by kontynuować specyficzną misję, którą otrzymał jako człowiek i jako chrześcijanin.
Rozmowy z prałatem Escrivá, 59
http://www.pl.josemariaescriva.info/a...
Dlaczego księdzem?

Święty Sakrament Kapłaństwa zostanie udzielony członkom Dzieła, posiadającym cenne doświadczenie — nieraz długoletnie — w swych zawodach: lekarzom, adwokatom, inżynierom, architektom, etc. Są to ludzie, których wyniki ich pracy kwalifikowały do zajęcia mniej lub bardziej eksponowanych stanowisk w ich środowisku.

Będą wyświęceni, aby służyć. Nie by rządzić, nie by błyszczeć, lecz by w nieprzerwanej i boskiej ciszy oddać się służbie wszystkich dusz. Gdy zostaną kapłanami, nie ulegną pokusie naśladowania zajęć i prac ludzi świeckich, nawet tych które dobrze znają, ponieważ wykonywali je do ostatniej chwili; świeckiej mentalności natomiast, która w nich ukształtowała się nie stracą nigdy.

Ich kompetencja w różnych dziedzinach wiedzy — historii, nauk przyrodniczych, psychologii, prawie, socjologii — chociaż, z konieczności tworzy część tej mentalności...
http://www.pismaescrivy.org/book/koch...