Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czym jest miłość? (x.Dziewiecki)

Miłość jest decyzją troski o twój rozwój. Nie popęd, nie pożądanie, nie zakochanie, nie uczucie, nie tolerancja, nie akceptacja, nie naiwność. Decyzja troski o twój rozwój - żebyś dzięki mojej obecności codziennie stawał się większy od samego siebie... To nie moja wola decyduje że kocham, to ja decyduję... Czy sama decyzja wystarczy? Nie, decyzja jest punktem wyjścia, ale to konieczny punkt wyjścia... Decyzja troski byś dzięki mnie mógł się rozwijać... Za tą decyzją muszą iść słowa i czyny. Kochać to tak dobierać tematy i słowa, i tak dobierać zachowanie, żebyś mógł dzięki mojej obecności się rozwijać...

Jezus wyrażał miłość do każdego człowieka w inny sposób. Jednych przytulał, rozgrzeszał, uzdrawiał, wspierał, stawiał za wzór. Innych upominał, niepokoił, rozwalał stoły. A trzecich demaskował i masakrował argumentami - pokazywał, że są plemię żmijowe, cynicy, sami do nieba nie wejdą, a innym przeszkadzają. Jak różne sposoby wyrażania miłości. Jak różne słowa i jak różne czyny. Wszystkich kochał nad życie - także tych, którzy Go zabijali... Wszystkich kochał nad życie ale wyrażał miłość bardzo różnie...

To czy kocham ciebie zależy ode mnie, ale to w jaki sposób wyrażam miłość, to nie zależy ode mnie - to zależy od ciebie, od twojego zachowania... Im bardziej błądzisz, człowieku którego kocham, tym bardziej muszą być bolesne sposoby wyrażania miłości... Jeżeli cię muszę upominać czy wręcz demaskować i bronić się przed tobą, to jest bolesne, ale to jest miłość. Miłość nie dobiera słów i czynów miłych, ale słowa i czyny mądre, czyli dostosowane do Twoich zachowań. Takich, które stwarzają ci szansę na rozwój. Jak jesteś szlachetny, to szanse na dalszy rozwój stwarza ci to, że cię wspieram, chronię, stawiam za wzór. Jeżeli błądzisz, to szansę na rozwój daje ci to, że cię upominam. A jeśli mnie krzywdzisz, to szansę daje ci to, że się bronię.

- ks. M. Dziewiecki