Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Adoracja Eucharystyczna1.
Nasz Pan jest w niebie. Jest także w tabernakulum. Jakie to szczęście!

2.
Chrystus stale przebywa wśród nas, w ukryciu, i czeka, abyśmy Go odwiedzali i prosili o łaski Spójrzcie, jaki jest dla nas dobry!

3.
Kiedy przychodzimy przed Najświętszy sakrament, to zamiast rozglądać się dookoła, zamknijmy oczy i otwórzmy serce, a dobry Bóg otworzy je przed nami swoje.

4.
Jeśli mielibyśmy wiarę, widzielibyśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie tak, jak widzą Go aniołowie w niebie. On tam jest. On czeka na nas.

5.
Żeby się dobrze modlić, wcale nie trzeba wiele mówić. Wystarczy mieć świadomość że Bóg jest tu, w tabernakulum, otworzyć przed Nim swoje serce i cieszyć się Jego obecnością – to najlepsza modlitwa.

6.
Jeśli przechodzicie obok kościoła, wejdźcie, aby pozdrowić Jezusa. Czy moglibyście przejść obok drzwi jakiegoś przyjaciela, żeby mu nie powiedzieć „dzień dobry”?

7.
Kiedy zdarzy się  wam obudzić w środku nocy, nich wasze myśli zaraz powędrują przed Najświętszy sakrament.

8.

Co robi nasz Pan w świętym tabernakulum? Czeka na nas!