Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Trwajmy w Bożej obecności1.
Jak słodka i pocieszająca jest myśl o tym, że nigdy nie opuszcza nas święta obecność Boża! Wówczas człowiek nigdy się nie nuży, a godziny upływają niczym minuty. Takie bowiem życie jest przed smakiem nieba.

2.
Dusza, w której mieszka Duch Święty, nigdy się nie nudzi w obecności Bożej, jej serce oddycha miłością.

3.
Dusza, która nosi w sobie Ducha Świętego, odczuwa słodycz modlitwy, a czas jej poświęcony zawsze wydaje się jej za krótki, nigdy nie traci świętej Bożej obecności.

4.
Czy jakaś ryba kiedykolwiek skarżyła się na to, że pływa w zbyt dużym morzu? Podobnie gorliwy chrześcijanin nigdy nie skarży się, że zbyt wiele czasu poświęca na przebywanie z Bogiem.

5.
O, biedni grzesznicy! Pomyśleć, że niektórzy ludzie umierają, nie zaznawszy w życiu ani jednej godziny szczęścia miłowania Boga!

6.
Jeżeli zdarzy się nam nudzić pobożnymi ćwiczeniami czy rozmową z Bogiem, pójdźmy myślą do bram piekieł i spójrzmy na nieszczęsnych potępionych, którzy utracili na zawsze możliwość miłowania Boga.

7.

W chorobach i smutkach nie traćmy pamięci o Bogu.