Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Przyjmujmy pokarm z nieba


1.
Chleb dla naszych dusz znajduje się w tabernakulum

2.
O duszo moja ,jak wielka jesteś, skoro tylko Bóg Mozę się nasycić! Pokarmem naszej duszy jest Ciało i Krew Boga. Duszę można nakarmić tylko Bogiem!

3.
Po konsekracji Bóg jest między nami obecny tak samo, jak jest obecny w niebie. Gdybyśmy w pełni zdawali sobie sprawę z tego, umarlibyśmy z miłości.

4.
Czy kiedykolwiek przyszłoby nam do głowy prosić Boga, aby dał nam swojego własnego Syna? Bóg uczynił jednak to, co człowiekowi nawet się nie śniło.

5.
Bez Eucharystii nie istniałoby szczęście na ziemi, życie nasze byłoby czymś nieznośnym. Kiedy przyjmujemy Komunię, otrzymujemy radość i szczęście.

6.
Jedna dobrze przyjęta Komunia święta może wystarczyć, żeby oderwać człowieka od spraw tego świata i dać mu poczuć przedsmak rozkoszy niebieskich.

7.
To prawda, że nie jesteście godni Komunii, lecz jej potrzebujecie. Gdyby Pan miał na względzie naszą niegodność, nigdy nie ustanowiłby sakramentu miłości.

8.
Nie wymawiajcie się grzechami ani tym, że zbyt nędzni jesteście, aby podejść do stołu Bożego. To tak, jakbym od was usłyszał, że nie wzywacie lekarza, bo czujecie się zbyt ciężko chorzy.

9.
Nie przystępować do Komunii świętej to tak, jak umrzeć z pragnienia przy źródle. A przecież wystarczy tylko pochylić głowę.

10.
Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie są warte jednej Mszy świętej, bo tamte są dziełami ludzkimi, a Msza jest dziełem Bożym.

11.
Cóż takiego czyni Pan nasz w sakramencie swojej miłości?  miłuje nas całym sercem, z Jego Serca tryskają ku nam strumienie czułości i miłosierdzia, w których topią się grzechy świata.

12.
Po Komunii świętej dusza zanurza się w nektarze miłości, niczym pszczoła w nektarze kwiatu.

13.
Człowiek przyjmujący Komunię świętą zanurza się w Bogu jak kropla wody wpadająca do oceanu. Nie sposób ich już potem rozdzielić.

14.
Komunia święta jest kąpielą miłości.

15.
Gdybyśmy znali wartość świętej Komunii, unikalibyśmy najmniejszych grzechów, aby mieć szczęście przyjmować ją jak najczęściej.

16.
Powinniśmy starać się przyjmować Komunię codziennie. Jak bardzo powinniśmy czuć się upokorzeni, siedząc w ławce i widząc innych podchodzących do Komunii!

17.
Kiedy macie szczęście przyjąć Boga, czujecie przez pewien czas radość i balsam pocieszenia w sercu. Dusze czyste nieustannie trwają w tym stanie, a ze zjednoczenia z Panem czerpią siłę i szczęście.

18.
Jeśli nie możemy przystąpić do Komunii sakramentalnej, zastąpmy ją, na ile to możliwe, Komunią duchową, którą możemy przyjmować w każdej chwili, gdyż stale serca nasze powinny płonąć pragnieniem przyjęcia Boga.

19.
Czy wiecie, jak szczęśliwy jest Anioł Stróż prowadzący duszę czystą do Komunii?

20.
Dusza, która często i godnie przystępowała do Komunii, będzie piękna w wieczności! Ciało Pana będzie promieniowało z naszego ciała uwielbionego, a Jego najdroższa Krew będzie płynąć w naszych żyłach.

21.
Kiedy dysza chrześcijanina, który przyjmował za życia Komunię świętą, wstępuje do nieba, pomnaża radość, jaka tam panuje.