Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Jan Paweł: "Tam jest Pan Jezus! Ja chcę uklęknąć!"

Jan Paweł: "Tam jest Pan Jezus! Ja chcę uklęknąć!" 
Świadectwo ks. prałata Konrada Krajewskiego