Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Pozwólmy się prowadzić Duchowi!1.
Bóg Ojciec jest naszym Stwórcą, Syn Boży jest naszym Odkupicielem, a Duch Święty jest naszym Przewodnikiem.

2.
Duch Święty prowadzi nas za rękę jak matka prowadząca swoje dwuletnie dziecko jak przewodnik opiekujący się niewidomym.

3.
Chrześcijanin, który jest prowadzony przez Ducha Świętego nie ma trudności zostawić dóbr tego świata, aby uciec ku dobrom niebieskim.
Umie je rozróżnić.

4.
Dlaczego święci potrafili żyć bez przywiązania do spraw ziemskich? Ponieważ pozwalali się prowadzić Duchowi Świętemu.

5.
Kiedy Kogoś prowadzi Bóg mocy i światła, nie może popaść w błędy

6.
Podobnie jak okulary powiększają oglądanie przedmioty, tak Duch Święty pomaga nam lepiej odróżniać dobro od zła.

7.
Roztropność pomaga nam rozeznawać, co jest milsze Bogu i korzystniejsze dla zbawienia duszy. Zawsze trzeba wybierać to, co doskonalsze.

8.
Niczego złego nie czynią ludzie, w których mieszka Duch Święty, gdyż wszystkie owoce Ducha Świętego są dobre.

9.
Duch Święty jest jak ogrodnik, który uprawia naszą duszę.

10.
Jeśli nie prowadzi nas Duch Święty, możemy się w życiu wiele trudzić, lecz w tym, co robimy, nie będzie ani smaku, ani treści.

11.

Kiedy czujemy, że stygnie w nas zapał, powinniśmy szybko rozpocząć nowennę do Ducha Świętego i prosić w niej o wiarę i miłość