Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Słuchajmy Słowa Bożego1.
Człowiek, który nie słucha należycie Słowa Bożego, nie będzie zbawiony, Skądże bowiem miałby wiedzieć jakie środki prowadzą do zbawienia?

2.
Jest niemożliwe, by kochać Boga i Mu się podobać, bez karmienia się jego Słowem.

3.
Dla człowieka znającego Słowo Boże zawsze jest ratunek. Może się w życiu zagubić na przeróżnych złych ścieżkach, lecz zawsze jest nadzieja, że wcześniej czy później wróci do Boga, choćby nawet w chwili śmierci.

4.
Dobry chrześcijanin chętnie słucha Słowa Bożego, a im częściej go słucha, tym bardziej się w nim rozsmakowuje i bardziej z niego korzysta, unikając tego, czego Bóg zakazuje, i gorliwie spełniając to, co nakazuje.

5.
Kto słucha słowa Bożego z mocnym postanowieniem, że będzie zgodnie z nim postępować, to bardziej podoba się Bogu niż wtedy, kiedy przystępuje do Komunii świętej bez tego postanowienia.

6.
Najpewniejszym środkiem rozpalenia ognia miłości naszego Pana w sercach wiernych jest wyjaśnianie Ewangelii, tej Księgi Miłości.

7.
Nie ma nic słodszego i nic doskonalszego nad pełnienie woli Bożej

8.
Nie ma większej korzyści w życiu, niż powiedzieć Bogu „tak”!

9.

Duch Święty jest jak ogrodnik, który uprawia naszą duszę.

10.
Jeśli nie prowadzi nas Duch Święty, możemy się w życiu wiele trudzić, lecz w tym, co robimy, nie będzie ani smaku, ani treści.

11.

Kiedy czujemy, że stygnie w nas zapał, powinniśmy szybko rozpocząć nowennę do Ducha Świętego i prosić w niej o wiarę i miłość