Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Pamiętajmy, kim jesteśmy1.
Chrzest czyni nas chrześcijanami, dziećmi Bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa i daje nam prawo do królestwa niebieskiego, które utracili przez grzech pierwszych rodziców. O , wielkie to szczęście i kosztowny dar za który nie potrafimy należycie Bogu dziękować!

2.
Gdybyśmy do końca zrozumieli, co znaczy być dzieckiem Bożym, nie moglibyśmy czynić zła i żylibyśmy jak aniołowie na ziemi. Jak wielką godnością jest być dzieckiem Bozym1

3.
Dziękujmy Bogu , że nas stworzył, odkupił swoją męką i śmiercią, żeśmy sie narodzili na łonie Kościoła katolickiego.

4.
Jak wielki jesteś człowiek, skoro sam Bóg karmi się swoim Ciałem i poi swoją Krwią! Jakże słodkie jest to zjednoczenie duszy z Bogiem!

5.
Człowiek sam z siebie jest niczym, lecz jeśli mieszka w nim Duch Święty, nabiera wielkiej wartości.

6.
Bez Ducha Świętego jesteśmy podobni do przydrożnych kamieni. Weźcie do jednej dłoni namoczoną gąbkę, a do drugiej kamień – i obie mocno zaciśnijcie. Z kamienia nic nie da się wycisnąć, a z gąbki obficie poleje się woda. Do gąbki podobna jest dusza napełniona Duchem Świętym, a do kamienia zatwardziałe i zimne serce, w którym Duch Święty nie mieszka.

7.
Rzeczy cenimy sobie w zależności od tego, ile nas kosztowały Pomyślcie jak cenna jest w oczach Pana nasza dusza, skoro przelał za nią całą swoją Krew. Wciąż pragnie rozmawiać z nią spotykać się z nią. Tęskni za nią, gdy jej przy Nim nie ma i gdy nie słyszy głosu jej modlitwy.

8.
O duszo, tak piękna jak nisko cię ludzie cenią!

9.
Wartość naszej duszy poznajemy też po wysiłkach, jakie czyni diabeł, by ją zgubić. Całe piekło sprzysięga się przeciw niej, podczas gdy całe niebo staje w jej obronie.

10.
Człowiek został stworzony dla nieba, lecz diabeł połamał wiodącą tam drabinę. Pan nasz swoją męką zbudował ją na nowo i na powrót otworzył nam bramy nieba.

11.
Jak piękne jest powołanie człowieka! Widzieć Boga, kochać Go, wychwalać i kontemplować przez całą wieczność!

Słyszy się czasem, że Bóg karzy tych, których kocha. To nie zawsze jest prawdą. Dla tych których Bóg kocha, doświadczenia nie są karami, lecz łaską.

15.
Działać mamy jedynie dla Boga, składając nasze dzieła w Jego ręce.

16.
Budząc się rano, trzeba mówić: „Dla Ciebie, Boże, chcę dziś pracować! Poddam się wszystkiemu, co na mnie ześlesz i oddam Ci to w ofierze. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić, pomóż mi!”

17.
Kiedy budzimy się rano z żarliwą miłością oddajmy swoje serce Bogu.

18. 
Jeśli godnie wypełnimy przykazanie miłości Boga, znajdziemy szczęście na ziemi i osiągniemy chwałę w niebie.

19.
Mój boże, kocham Cię!

Powiększaj moją miłość od Ciebie w moim sercu, zawsze więcej, od teraz aż do mojej śmierci.