Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

O papieżu


       Po  śmierci  św.  Piotra  każdy  Biskup  rzymski  jest  następcą  Św.  Piotra,  a  więc widzialną  głową Kościoła (Papieżem lub  Ojcem Świętym), gdyż św. Piotr obrał  Rzym  za  swoją  stolicę  biskupią  i  w  Rzymie  poniósł  śmierć  męczeńską.  Kościół katolicki  zowie  się  „rzymskokatolickim",  dlatego,  że  Biskup  rzymski  jest  jego głową.