Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Uroczystość zesłania Ducha Świętego

Duccio di Buoninsegna - Pentecost - WGA06739.jpgZesłanie Ducha Świętego to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Początkowo łączono je z Wielkanocą, a w IV w. wyodrębniono jako osobne święto. Urzędowo wprowadził je Synod w Elwirze w 306 roku. Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego obchodzona jest pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i kończy Okres Wielkanocny. Niegdyś w wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w Wielką Sobotę, święcono wodę chrzcielną oraz udzielano chrztu katechumenom.
Papież Leon XIII wprowadził dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście Ducha Świętego w formie nowenny, aby dokonała się w sercach wiernych przemiana, tak jak to się stało w przypadku Apostołów w Wieczerniku.

W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie - symbol trzeciej Osoby Boskiej.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest jednocześnie świętem narodzin Kościoła. Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. Tym samym rozpoczął się nowy etap historii – czas Kościoła, który ożywiony darem z Nieba rozpoczął przepowiadanie Ewangelii.
Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kierował losami Kościoła, kiedy wybrał do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosił wskazał Barnabę i Pawła „do dzieła szerzenia Dobrej Nowiny, czy kiedy posyłał Apostołów, by w różnych częściach świata głosili Ewangelię. Pomaga wiernym w głębszym zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.

Dzień Zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą, jest świętem ruchomym. Przypada na niedzielę, 49 dni (7 tygodni) po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

W Polsce w niektórych regionach Wielkanoc nazywany jest Białą Paschą, a Zesłanie Ducha Świętego – Czerwoną, prawdopodobnie dlatego, że dopiero po Jego zstąpieniu Apostołowie stali się zdolni do dawania świadectwa krwi. W Polsce uroczystość tę powszechnie nazywa się Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odradza się po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem krajobrazu.

Zygmunt Gloger, w ”Encyklopedii Staropolskiej Ilustrowanej”, na temat tradycji związanych z Zielonymi Świątkami zanotował: Wszystkie kościoły, domy, chaty i podwórza ”majono” drzewkami brzozy, jesionu lub świerku ustawionemi i zatykanemi przy ołtarzach, gankach, wrotach, sieniach i wejściach. Podłogi i ziemię wysypują zielonym tatarakiem, świerczyną i kwiatami. Majowy zapach tej zieleni rozchodzi się wszędzie przepełniając kościoły, mieszkania i podwórka.

W Polsce przez wieki święto Zesłania Ducha Świętego obchodzono przez dwa dni. Dopiero w 1957 r. rządy komunistyczne ograniczyły święto państwowe do jednego dnia.

Źródło: brewiarz.pl, KAI