Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Logo ŚDM w Krakowie 2016


http://www.krakow2016.pl
Logo XXXI Światowych Dni Młodzieży 2016 jest ilustracją słów "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7), które zostały wybrane na temat przewodni spotkania.

Opis:

Symbolika: