Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Ks. Piotr Pawlukiewicz - Zakochanie a miłość


 Wiele młodych par spotykających w kawiarniach, w tramwajach, jawi się jako piękne i cudowne. Często jednak jest to widok "Titanica", który płynie ku "górze lodowej"... Tymczasem prawdziwa miłość jest możliwa. Bóg jest miłością, a Miłość jest piękna.O tym czym jest zakochanie, a czym miłość opowiada ks. Piotr Pawlukiewicz.