Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Litania do Najświętszego Imienia Jezus
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, Królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry Pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez narodzenie Twoje,
Przez dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

Jezu, usłysz nas! Jezu, wysłuchaj nas!

Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Twej opieki tym, których utwierdzasz w Twej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

O najmilszy Panie, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i nad wszystkimi grzesznikami. Nawróć nas do siebie miłościwie, abyśmy nie poginęli. Zjednocz wszystkich chrześcijan w Twoim świętym Kościele, oświeć niewiernych, Ciebie nie znających. Dobrze czyń tym wszystkim, którzy nam kiedykolwiek krzywdę albo przykrość jaką wyrządzili. Przybądź tym wszystkim, którzy Cię potrzebują lub w utrapieniu jakim są. Przybądź wszystkim wiernym żywym i umarłym, którzy modlitwy naszej potrzebują lub pragną. Przybądź rodzicom, krewnym i dobrodziejom naszym. Przybądź tym wszystkim, którzy się modlitwie naszej polecają, lub za których powinnyśmy się modlić. Przybądź temu miastu, Zgromadzeniu naszemu.

Racz dać, o dobry Jezu, aby między nami była pokora, pokój, zgoda, wstrzemięźliwość, miłość, jedność, prostota i szczerość. Daj, o Panie, abyśmy się wszyscy poprawili, Ciebie się bali, Tobie wiernie służyli i Tobie się podobali. Nawiedź, mój miły Jezu, serca nas wszystkich.

Daj nam Ducha Swego i łaskę zbawienną. Polecamy Tobie, Jezu, wszystkie sprawy duchowe i doczesne, i wszystkie potrzeby nasze. Rozporządzaj wszystkim według woli Twojej świętej. Spraw, o dobry Jezu, aby tego wszystkiego, czego Ty chcesz, my też pożądały. Sama najłaskawsza wola Twoja niech będzie zawsze największą pociechą naszą.

W: Amen.