Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Święto Młodzianków
Świętych Młodzianków Męczenników (także Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich) – święto liturgiczne obchodzone w Kościele katolickim 28 grudnia.
Święto to dedykowane jest Rzezi Niewiniątek dokonanej na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem (Mat 2, 16 BT). Młodziankowie – dzieci – oddając za Boga życie otrzymali chrzest krwi i zasłużyli u Boga na podwójną aureolę: dziewictwa i męczeństwa. Kolekta mówi, że Młodziankowie obwieścili chwałę Bożą nie słowem lecz śmiercią.
Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.
W okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów było to święto radosne dla dzieci, które otrzymywały podarki.
Obecnie w polskiej tradycji liturgicznej, każde dziecko obecne w tym dniu na mszy otrzymuje indywidualne błogosławieństwo.
W krajach hiszpańskojęzycznych obchodzony jest w tym dniu (hiszp.) Día de los Santos Inocentes - Dzień Niewiniątek. Jest on okazją do żartów i kawałów, jest odpowiednikiem prima aprilis.

Źródło: wikipedia.pl