Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czym miłość nie jest: naiwność (x.Dziewiecki)

Miłość to nie naiwność... Naiwność to sytuacja, w której ty mnie krzywdzisz, ja ciebie kocham - to zwykle jest w rodzinie. Ja cierpię, ty widzisz moje cierpienie i się nie zmieniasz - kpisz sobie z mojego cierpienia, a ja dalej w tym trwam. To jest naiwność. To jest zaprzeczenie chrześcijaństwa i tego co robił Chrystus. Bo Chrystus ludzi szlachetnych wspierał, błądzących upominał, a krzywdzicieli demaskował, bronił się przed nimi, bronił innych ludzi, aż postanowili go zabić.