Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Czym miłość nie jest: pożądanie (x.Dziewiecki)

Ktoś, kto kocha, nie pożąda... Pożądać można ciało - nie osobę... Pożądanie jest postawą, którą mogę kierować i którą mogę przezwyciężyć... Jeżeli pożądasz, traktujesz drugą osobę jako przedmiot użytku, który sprawia ci przyjemność. Wtedy będziesz w stanie współżyć, chociaż ta osoba będzie cierpieć. Będziesz prymitywny i brutalny i będziesz widział cierpienie w oczach żony, którą niby kochasz, a mimo to powiesz: "To jest twój obowiązek"... Pożądanie nie ma nic wspólnego z miłością. Natomiast zachwycenie się drugą osobą, łącznie ze wzruszeniem i czułością - tak. Ale podstawową formą czułości jest cierpliwość... Jeżeli ktoś jest dla mnie cierpliwy, to na pewno kocha. To jest jedyna forma czułości nieosiągalna dla tych, którzy pożądają... Cierpliwy może być tylko ten, kto mnie naprawdę kocha. - ks. M. Dziewiecki