Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

św. Julian z Tarsu
Julian z Tarsu, również Julian z Cylicji (ur. w Anazarbus w Cylicji, zm. ok. 305 w Tars) - męczennik chrześcijański za czasów panowania Dioklecjana, święty Kościoła katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego.
Urodził się w Anazarbus w Cylicji, w rodzinie pogańskiego senatora i chrześcijanki. Gdy wybuchły prześladowania za cesarza Dioklecjana, namiestnik Marcjan pojmał młodzieńca i torturami próbował odwieść go od prawdziwej wiary. Św. Julian nie poddawał się ani namowom, ani męczarniom, więc urzędnik kazał go włóczyć za wielbłądem po ulicach miast prowincji przez prawie rok. W końcu widząc, że nic nie wskóra, nakazał, aby św. Juliana w worku wypełnionym kamieniami, z wężami i skorpionami w środku, wrzucono do morza. Jego ciało wyłowili chrześcijanie u brzegów Aleksandrii i tam je pochowali. Później doczesne szczątki Świętego złożono w kościele w Antiochii.
Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 16 marca.
Kościoły wschodnie z uwagi na liturgię według kalendarza juliańskiego wspominają męczennika:
Julian z Tarsu często mylony jest z innym męczennikiem Julianem z IV wieku, który poniósł śmierć także za czasów ówczesnego cesarza w Antiochii.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_z_Tarsu