Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Alessandro Volta o wierze
Więcej o nim przeczytasz tutaj:
http://wzrostwiary.blogspot.com/2014/04/alessandro-volta-pionier-badan-nad.html