Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Wersja PDF:

=> KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO pdf <= kliknij


obrazek
 => YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych -Praca zbiorowa – Oto młody katechizm dla młodego człowieka! Z nim przeżyjesz nową i niesamowitą przygodę z Bogiem i odkryjesz Jego miłość. Zobaczysz, że o Ewangelii i Kościele można mówić zwyczajnie i interesująco….

Wersja on-line Katechizmu:

SPIS TREŚCI

Część pierwsza (26-1065)
WYZNANIE WIARY

Dział pierwszy:
„WIERZĘ” – „WIERZYMY” (26-184) 

Wprowadzenie (26)
Rozdział pierwszy:
CZŁOWIEK JEST „OTWARTY” NA BOGA 
(27-49)
Rozdział drugi:
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI
 (50-141)
Rozdział trzeci:
CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU 
(142-184)
Dział drugi:
WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (185-1065)

Symbole wiary (185 -197)
Rozdział pierwszy: 
WIERZĘ W BOGA OJCA (198-421)
Rozdział drugi: 
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO
 (422-682)
Rozdział trzeci: 
WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
 (683-1065)

Część druga (1066-1690)
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział pierwszy:
EKONOMIA SAKRAMENTALNA (1076-1209)

Wprowadzenie (1076)
Rozdział pierwszy: 
MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA
 (1077-1134)
Rozdział drugi: 
CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO
 (1135-1209)
Dział drugi:
SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA (1210-1690)

Wprowadzenie (1210-1211)
Rozdział pierwszy: 
SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 
(1212-1419)
Rozdział drugi: 
SAKRAMENTY UZDROWIENIA
 (1420-1532)
Rozdział trzeci:
SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII
 (1533-1666)
Rozdział czwarty: 
INNE CELEBRACJE LITURGICZNE 
(1667-1690)

Część trzecia (1691-2557)
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Wprowadzenie (1691-1698)
Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM (1699-2051)
Wprowadzenie (1699)
Rozdział pierwszy: 
GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ
 (1700-1876)
Rozdział drugi: 
WSPÓLNOTA LUDZKA
 (1877-1948)
Rozdział trzeci: 
ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA
 (1949-2051)
Dział drugi:
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ (2052-2557) 

Wprowadzenie (2052-2082)
Rozdział pierwszy: 
„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ 
SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM” (2083-2195)
Rozdział drugi: 
„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO”
 (2196-2557)

Część czwarta (2558-2865)
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dział pierwszy:
MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM (2558-2758)

Wprowadzenie (2558)
Czym jest modlitwa? (2559-2565)
Rozdział pierwszy: 
OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWOŁANIE DO MODLITWY
 (2566-2649)
Rozdział drugi: 
TRADYCJA MODLITWY
 (2650-2696)
Rozdział trzeci: 
ŻYCIE MODLITWY
 (2697-2758)
Dział drugi: 
MODLITWA PAŃSKA „OJCZE NASZ”
 (2759-2865)
źródło: katechizm.opoka.org.pl

Wersja książkowa:


obrazek => Katechizm Kościoła Katolickiego -Praca zbiorowa – Opracowany po Soborze Watykańskim II Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia wiernie i w sposób uporządkowany nauczanie Pisma Świętego, Tradycji i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a także duchowe dziedzictwo Ojców i Świętych Kościoła. Treść ujęta w nowy sposób odpowiada na pytania naszej epoki…
obrazek => Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego -Praca zbiorowa – Jeśli chcesz lepiej poznać tajemnice wiary chrześcijańskiej i zgłębić swoją wiedzę o Kościele, sięgnij po tę książkę. Jej lektura dostarczy Ci wielu trafnych odpowiedzi na pytania związane ze rozumieniem wiary…