Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

TenTen, kto przyjmuje Komunię, zatraca się w Bogu, jak kropla wody w oceanie. Nie można ich rozdzielić. - św. Jan Maria Vianney