Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Bądźmy mocni wiarą1.
Jeśli szukacie Boga, znajdziecie Go.

2.
Bez wiary jesteśmy ślepi.

3.
Jak bardzo człowiek mógłby być przepojony szczęściem, gdyby miał wiarę – ale wiarę żywą.

4.
Wiara pozwala nam wierzyć w Boża obietnicę: wierzymy, że pewnego dnia ujrzymy Go twarzą w twarz, będziemy Go posiadali i będziemy żyć z Nim wiecznie w niebie.

5.
Nie mamy wystarczająco wiary, dlatego nie rozumiemy naszej godności…

6.
W trzech aktach – wiary, nadziei i miłości – zawiera się całe szczęście człowieka na ziemi.

7.
Nie wierzyć – to znaczy albo zuchwale mieć nadzieję albo rozpaczać.

8.
Nasza wiara i wszystkie nasze cnoty będą urojeniem, a Bóg będzie nas miał za obłudników, jeśli nie będziemy mieli w sercu miłości bliźniego.

9.
Kto jest niecierpliwy, kto nie kieruje się pobudkami wiary ,ten nie jest prawdziwym uczniem Chrystusa, bo idzie za swoimi zachciankami,  kaprysami i skłonnościami.

10.
Chrześcijanin, który imałby w sobie prawdziwą wiarę, umarłby z miłości.

11.
Bóg nie dopuści do tego, byśmy utracili wiarę, jeżeli troszczymy się o nią i umacniamy wiarę innych.

12.
Bóg jest zawsze wszechmocny. Może zawsze czynić cuda tak jak w dawnych czasach, ale brakuje wiary.

13.
Wiara może wszystko.

14.

Ziemskimi oczami widzi się tylko rzeczy ziemskie, tka jak ktoś stojący na zewnątrz kościoła widzi tylko ściany i zamknięte drzwi. Oczami wiary spogląda się do wnętrza, w głębię wieczności.