Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Przyjmijmy Maryję do serca


1.
Jezus Chrystus, oddawszy nam wszystko, co mógł, pragnienie jeszcze uczynić nas spadkobiercami tego, co ma najcenniejsze, to znaczy swej świętej Matki.

2.
Bóg mógł stworzyć świat piękniejszy od tego, który nas otacza, lecz nie mógł dać istnienia stworzeniu doskonalszemu od Maryi

3.
Ojciec ma upodobanie w oglądaniu Najświętszej Dziewicy jako arcydzieła swych rąk.

4.
Najświętsza Maryja Panna znalazła łaskę i Boga ze względu na swą pokorę.

5.
Matka Najświętsza zapalała do cnoty czystości każdego, kto miał szczęście zbliżyć się do Niej za życia.

6.
Trzeba mieć wielkie nabożeństwo do Maryi, jeżeli chcemy wytrwać w niewinności. Ona bowiem jest Królową, wzorem i opiekunką dziewic.

7.
Co robili Maryja i św. Józef? Patrzyli, kontemplowali i zachwycali się dzieciątkiem Jezus – oto całe Ich zajęcie.

8.
Niech ufność nasza w Jezusie Chrystusie i w Jego Matce Przenajświętszej będzie niezachwiana.

9.
Pocieszycielka strapionych, Królowa niebieska, pamięta o naszych duchowych i doczesnych potrzebach. Ratuje nas szczególnie wtedy, gdy sumienie nasze obciążone jest grzechami, gdy nas fałszywy ogarnia wstyd i lękamy się spowiedzi. Rzućmy się wtedy z ufnością do Jej stóp, a z pewnością wyjedna nam łaskę dobrej spowiedzi i przebaczenia u Syna swego.

10.
Serce Maryi ma dla nas tyle miłości, że serca wszystkich ziemskich matek zebrane razem są przy nim niczym bryłka lodu.

11.
Serce tej dobrej Marki jest samą miłością i miłosierdziem. Pragnie ono jedynie widzieć nas szczęśliwymi. Wystarczy tylko zwrócić się do Niej, by zostać wysłuchanym.

12.
Święta Matka jest tak dobra i tak bardzo pragnie nam pomagać..., a szczególnie wtedy, kiedy chcemy wrócić do Boga.

13.
Zawierzcie się Maryi, módlcie się do Tej dobrej Marki, czcijcie Ją przede wszystkim w Jej Niepokalanym Poczęciu.

14.
Matka Najświętsza broni tych, którzy się do Niej uciekają.

15.
Jeżeli pragniemy powstać z grzechów, idźmy do Maryi, Ona nas weźmie za rękę, poprowadzi do Syna swego i wyjedna przebaczenie.

16.
Jeżeli pragniemy wytrwać dobru, również zwracajmy się do Matki Bożej. Ona nas okryje płaszczem swej opieki tak, że nam piekło wcale nie zaszkodzi.

17.
Doświadczenia nigdy nie załamią tego, którego serce Maryja otacza miłością. Umiłowanie Maryi jest znakiem wybrania.

18.

Myślę, że na końcu świata Maryja Dziewica będzie bardzo spokojna, ale póki świat trwa, ciągną Ją we wszystkie strony...