Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Szanujmy kapłanów1.
Kapłaństwo jest sakramentem, wydaje siewam, że nie macie z nim nic wspólnego, jednak dotyczy on was wszystkich. Kapłaństwo podnosi człowieka do Boga. Kim jest kapłan, jeśli nie tym, który tu na ziemi, reprezentuje Boga?

2.
Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kaplan.

3.
Kapłaństwo jest naprawdę czymś wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości.

4.
Wszelkie dary Boże na nic by się na m nie zdały, gdybyśmy nie mieli wśród nas kapłanów. Na co komu dom pełen złota, jeśli nie byłoby nikogo władnego otworzyć nam drzwi? Kapłan ma klucze do niebieskiego skarbca to on otwiera nam drzwi nieba, jest administratorem dóbr Pańskich i ekonomem domu Ojca.

5.
Jeżeli miałoby się wiarę , można by ujrzeć Boga ukrytego w kapłanie, jak światło za szkłem lampy, jak wino zmieszane z wodą.

6.
Kapłan nie jest kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was.

7.
Kto przyjął naszą duszę gdy przyszliśmy na świat? Kapłan, Kto ją przygotowuje do stawienia się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, wciąż kapłan. A jeśli taka dusza zamiera, kto ją wskrzesza, przywraca jej spokój obdarza pokojem? Znowu kapłan mocą Chrystusa.

8.
Powinno się patrzeć na kapłana, gdy znajduje się przy ołtarzu lub na ambonie, jak gdyby to był sam Bóg.

9.
Choćbyście mieli tu dwustu aniołów, nie mogliby was rozgrzeszyć. Kapłan jak bardzo prosty by nie był, może tego dokonać. Może do was powiedzieć: „Idźcie w pokoju, przebaczam w imię Jezusa”

10.
Ach! Jakże wielki jest kapłan! Jeśli pojąłby sam, kim jest, umarłby z wrażenia... Sam Bóg jest mu posłuszny: wypowiada słowa konsekracji, a nasz Pan zstępuje z nieba.

11.
Bóg jest posłuszny kapłanowi: mówi dwa słowa, a Pan nasz zstępuje z nieba na jego wezwanie i zamyka siebie w maleńkiej hostii.

12.
Szczęście, jakim jest sprawowanie ofiary Mszy świętej, zrozumie się dopiero w niebie!

13.
Jeżeli kapłan umarłby z nadmiaru pracy i trudów poniesionych dla chwały Bożej i zbawienia dusz, to nie byłoby wcale źle.

14.
To co nam kapłanom, przeszkadza zostać świętymi, to brak rozważań. Nie zastanawiamy się nad sobą, nie wiemy co robimy. Trzeba nam rozważań, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem!

15.
Kapłaństwo jest tak ciężkim brzemieniem, że gdyby kapłan nie miał pocieszenia i szczęścia pochodzącego z celebrowania Mszy świętej, nie zdołałby go znieść.\

16.
Przyczyną upadku kapłana jest brak skupienia podczas Mszy świętej!

17.
Dobrze czyni kapłan, składając siebie samego co rano Bogu w ofierze!

18.
Kapłan winien być zawsze gotów odpowiedzieć potrzebom dusz.

19.
Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów, gdyż tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary Mszy Świętej, nie ma kultu bożego.

20.
Nie mówcie źle o kapłanach!

21.
Gdybym spotkał kapłana w towarzystwie anioła, to najpierw pozdrowiłbym kapłana. Anioł jest przyjacielem Boga, lecz kapłan Go reprezentuje.

22.
Widząc z daleka wieżę kościelną, pomyślcie, że mieszka tam Jezus. A jak to się stało, że mógł tam zamieszkać? Kaplan tam wszedł i odprawił Msze świętą.

23.

Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie.