Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Pomagajmy bliźnim
1.
Miłujący Boga są ludźmi szczęśliwymi. Nie tracą żadnej okazji do czynienia dobra.,

2.
Wszystko przed Bogiem, wszystko z Bogiem, wszystko ,bo podobać się Bogu.

3.
Myślę czasem o tym, jak  niewiele z naszych dobrych uczynków zostanie nagrodzonych w niebie, ponieważ zamiast czynić je jedynie z miłości do Boga, czynimy je z przyzwyczajenia ,rutynowo i ze względy na miłość własną. Jakaż wielka szkoda!

4.
Cokolwiek robimy dobrego, nie szukajmy pochwał ludzkich ani własnego i podobania – zwracajmy uwagę tylko na Boga samego.

5.
Kiedy wyświadczamy komuś przysługę, nie szukajmy u niego wdzięczności, nie zrażajmy się brakiem uznania: pamiętajmy, że zapłata nie minie nas u Boga.

6.
Trzeba czynić ludziom tyle dobra, ile tylko jest naszej mocy, lecz zapłaty zań oczekiwać wyłącznie od Boga.

7.
Ileż dusz możemy nawrócić naszymi modlitwami! Kto wyrywa czyjąś duszę piekłu, nie tylko ją ratuje, lecz także swoją własną Każda praktyka pobożna jest dobra, lecz nie ma nic cenniejszego niż modlitwa o nawrócenie grzeszników.

8.
Jeśli człowiek przez całe życie powstępował źle i z lubością tarzał się w błocie Rzechów, trzeba cudu, żeby się z nich oczyścił. Bracia moi, błagajmy o cud dla zatwardziałych grzeszników.

9.
Ludzie pobożni i przystępujący do spowiedzi i Komunii, lecz nie spełniający dobrych uczynków i nie wzbudzający w sobie aktów wiary, są niczym drzewa obsypane kwiatami. Myli się ten, kto myśli że na drzewie znajdzie dokładnie tyle owoców, ile widzi na nim kwiatów na wiosnę.

10.
Trzeba się cieszyć, gdy ubodzy przychodzą prosić nas o pomoc. Gdyby sami nie przychodzili, musielibyśmy och szukać, a na to nie zawsze mamy czas,

11.
Dając jałmużnę powinniśmy myśleć, że dajemy ją samemu Jezusowi, a nie biedakowi.

12.
Nigdy nie należy gardzić ubogimi, gdyż pogarda ta wymierzona jest przeciw samemu Bogu.

13.
Nigdy nie spotkałem nikogo, kto popadłby w ruinę, czyniąc dobro.

14.
Jeżeli macie wiele, dawajcie wiele, jeżeli macie mało dawajcie mało, Ale dawajcie chętnie i z radością.

15.
Przyjaciele ubogich są przyjaciółmi Boga.

16.

Nigdy, bracia drodzy, nie pojmiemy tego, jak wielki stopień chwały w niebie przygotowuje dla nas Bóg za każdy uczynek jeśli uczynek ten spełnimy w czystej intencji podobania się bogu. Nawet święci mieszkańcy nieba tego nie pojmują!