Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Kochajmy Boga!


1.
Mój Boże, kimże ja jestem, że nakazujesz abym Cię kochał!

2.
Bój Boże! Cóż byśmy kochali, gdybyśmy nie kochali Miłości?

3.
Jak pięknie jest kochać Boga! Wieczności nam nie starczy, żeby zrozumieć miłość. Modlitwa jest w tym trochę pomoc nam gdyż modlitwa unosi duszę człowieka do nieba.

4.
Ci którzy płaczą nad tym, że nie kochają boga, dają tym samym dowód, że Go kochają.

5.
Kochać Boga i być kochanym przez Boga! Jakie szczęście!

6.
Boga kochać to znaczy pozwolić Mu być obecnym we wszystkim, co my miłujemy.

7.
Jak wielką rzeczą jest poznawać, kochać i służyć bogu! Na tym świecie nie mamy nic ważniejszego do zrobienia. Wszystko inne jest stratą czasu.

8.
Człowiek stworzony z miłości nie może bez miłości żyć – albo kocha Boga, albo kocha siebie samego i świat.

9.
Jakże piękną jest rzeczą mieć serce, choćby najmniejsze, i móc kochać nim Boga.

10.
Kto nie kocha Boga, nosi w sobie tylko miłość własną i oddaje się przyjemnością ciała.

11.
Gdybyśmy rozumieli, jak wielkim szczęściem człowieka jest zdolność kochania Boga, zastyglibyśmy w ekstazie.

12.
Wyjmijcie rybę z wody, nie pożyje. Tak też jest z człowiekiem bez Boga.

13.
Jeśli nie jesteśmy szczęśliwi, to znaczy, że nie kochamy Boga.

14.
Słyszy się czasem, że Bóg karzy tych, których kocha. To nie zawsze jest prawdą. Dla tych których Bóg kocha, doświadczenia nie są karami, lecz łaską.

15.
Działać mamy jedynie dla Boga, składając nasze dzieła w Jego ręce.

16.
Budząc się rano, trzeba mówić: „Dla Ciebie, Boże, chcę dziś pracować! Poddam się wszystkiemu, co na mnie ześlesz i oddam Ci to w ofierze. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić, pomóż mi!”

17.
Kiedy budzimy się rano z żarliwą miłością oddajmy swoje serce Bogu.

18i. Jeśli godnie wypełnimy przykazanie miłości Boga, znajdziemy szczęście na ziemi i osiągniemy chwałę w niebie.

19.
Mój boże, kocham Cię!
Powiększaj moją miłość od Ciebie w moim sercu, zawsze więcej, od teraz aż do mojej śmierci.