Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Uwierzyć Miłości1.
O, mój Boże! Mój Boże! Jak Ty nas umiłowałeś!!!

2.
O miłości, jakże jesteś wielka, a mimo to jak mało jesteś znana! Przyjaciele drodzy, czy nie pokochamy Boga, który od wieków myślał o szczęściu naszym, który opłakiwał winy nasze i umarł dla ich zgładzenia?

3.
Bóg kocha nas bardziej niż najlepszy z ojców, bardziej niż najczulsza matka.

4.
Jesteśmy dziełem Boga... Zawsze kocha się swoje dzieło.

5.
Człowiek został stworzony z miłości i dlatego tak bardzo jej pragnie.

6. Dobry Bóg chce naszego szczęścia.

7.
Dobry Bóg jest tak dobry, że Jego Serce tryska miłosierdziem

8.
O moje dzieci, jak Bóg jest dobry! Jaką miłość miał i jeszcze ma dla nas!
Zrozumiemy to dobrze tylko w raju.

9.
Bóg jest bardziej dobry niż diabeł zły. To On mnie strzeże.  To, czego Bóg strzeże, jest dobrze strzeżone.

10.
Jeśliby ludzie wiedzieli, jak bardzo Bóg jest dobry, nie mogliby Go nigdy obrazić.

11.
Dobry nasz Zbawiciel jest tak przepełniony miłością do nas, że wszędzie nas szuka.

12
Bez czułej opieki Boga zniknęlibyśmy z powierzchni ziemi tak szybko, jak porwany szalonym wichrem słaby liść.

13.

Bóg pragnie, abyśmy nigdy nie tracili krzyża z oczu – to dlatego umieszczamy go przy drogach, na placach, abyśmy wszędzie, gdzie się znajduje mogli powiedzieć: „Oto, jak bardzo Bóg nas umiłował!”.