Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

Miłujmy się!1.
Jakże szczęśliwy jest człowiek kochający Boga i bliźniego – bo kiedy kocha się Boga, kocha się także bliźniego! Taki człowiek żyje niebem na ziemi.

2.
Ludzi dobrych trzeba kochać z powodu ich cnót, złych zaś z intencją, żeby stali się dobrzy, dobrym trzeba życzyć wytrwania w łasce Bożej, złym – nawrócenia.

3.
Dla każdego człowieka mamy pragnąć dobra, martwić się natomiast, jeżeli kogoś spotka nieszczęście, bo wszystkich ludzi, nawet nieprzyjaciół, mamy uważać za braci. Wszystkim też powinniśmy okazywać uprzejmość, nie zazdrościć tym,, którym się powodzi.

4.
Choćby nawet sam widział czy słyszał coś  niewłaściwego, to i tak nie powinieneś się źle wyrażać o tym człowieku, bo nie znasz jego wewnętrznych pobudek, nie wiesz w jakiej on intencji działa.

5.
Kto nie ma prawdziwej miłości bliźniego ten przeciwnika surowo osądza, obmawia go i widzi w nim samo zło.

6.
Kto nie osądza zuchwale bliźniego, ten łatwo się zbawi i będzie spokojny w godzinie śmierci.

7.
To prawda że nie należy kochać grzechów i występków bliźniego, że trzeba je mieć w nienawiści, ale samą osobę kochać trzeba koniecznie, bo grzesznik nie przestaje być obrazem Pana Boga!

8.
Sprawy bliźnich nie należą do nas, tylko do samego Boga. Każdy odpowie za własne błędy, niech więc patrzy na siebie samego, a nie innych potępia.

9.
Są ludzie, którzy wszystko poświęcają dla osób, które kochają, ale jak mało jest takich, którzy naprawdę podobają się Bogu, bo kochają ludzi, którzy są dla nich niemili albo nawet nieprzyjaciółmi!

10.
Gdybyście chcieli kochać tylko tych co są bez żadnej skazy, to nie kochalibyście nikogo, bo wszyscy ludzie na świecie mają jakieś niedoskonałości i wady.

11.
Czy może być zaślepienie większe i bardziej smutne niż to, które polega na zamartwianiu się szczęściem współbraci, a cieszeniem się ich niepowodzeniem?!

12.
Człowiek zazdrosny nie ma ani chwili spokoju.

13.
Chwali ktoś jednego z twoich przyjaciół, o tobie nic dobrego nie mówiąc a już się smucisz.

14.
Ci, którzy uważają , że są kimś, ponieważ odprawiają jakieś pobożne praktyki, lecz stale ulegają uczuciom zazdrości i nienawiści, w dniu ostatecznym zostaną bez nagrody.

15.
Jeśli komuś powodzi się lepiej i przez to rodzi się w waszym sercu zazdrość, natychmiast przypomnijcie sobie, że dobry chrześcijanin winien dziękować Bogu za dobrodziejstwa, które zlewa On na jego brata.

16.
Jeżeli chcemy się zbawić, to musimy życzyć dobrze bliźniemu cieszyć się jego szczęściem, a martwić jego nieszczęściem.

17.
Ziemia stałaby się rajem, gdyby między ludźmi panowała cnota Bożej miłości, ludzie cieszyliby się szczęściem swojego sąsiada, jego sławą a współcierpieli z jego nędzą, smutkiem i utrapieniem.

18.
Choćbyście nawet robili cuda, i tak nie osiągniecie zbawienia, jeśli nie będziecie mieli miłości.

19.

Pamiętajcie – wy, ludzie wierzący – że jeśli nie macie miłości, to jesteście obłudnikami i nigdy nie będziecie oglądali Boga w niebie.