Witaj! Szczęść Boże!

Blog ten powstał po to, byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...)Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. KKK 1254

W stronę nieba


1.
Żyjemy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata, skoro modlimy się codziennie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie...

2.
Duch Święty proponuje nam podróż do nieba, wystarczy tylko, że się na to zgodzimy i pozwolimy się poprowadzić.

3.
Do nieba idzie się po krzyżach. Choroby, pokusy i zmartwienia są krzyżami, które prowadzą nas do nieba, Wszystkie wkrótce przeminą.

4.
Skarb chrześcijanina znajduje się w niebie, a nie na ziemi. Myśli nasze powinny podążać tam, gdzie jest nasz skarb.

5.
Człowiekowi przywiązanemu do spraw tego świata ciężko jest się z nim rozstać. A przecież naszym celem jest iść do domu Boga, całe nasze życie na ziemi jest nam dane tylko po to, abyśmy tam doszli.

6.
Ludzie bezbożni mówią, że zbyt trudno jest się zbawić. A przecież nie ma nic łatwiejszego: zachowywać Boże i kościelne przykazania, unikać siedmiu grzechów głównych, czynić dobro, a zła nie czynić – to wszystko!

7.
Świeci potrafili całkowicie zapomnieć o sobie, żeby widzieli tylko Boga i pracować wyłącznie dla Niego. Wyrzekli się dóbr doczesnych, żeby odnaleźć samego Boga. Tak właśnie idzie się do Nieba.

8.
Mądry człowiek zawsze ma przy sobie dwóch przewodników: radę i posłuszeństwo.

9.
Ziemia jest mostem nad wodą, służy jedynie do tego, abyśmy mieli gdzie stawiać stopy.

10.
Bóg nas stworzył i umieścił na tym świecie, ponieważ nas kocha. Chce nas zbawić, ponieważ nas kocha, Aby zostać zbawionym, trzeba poznawać Boga, kochać Go i służyć Mu.